خاطرات طنز جبهه شماره 343

شب قبل از شهادتش، آقاى ناصرى به اتاق ما آمد، با زیرپوش بود و زیرپوششان مقدارى کوتاه بود؛ گفت: ما خیلى چاق شده‏ایم و این چاقى مضرّ است اگر ما را بگیرند و لاغرمان کنند چقدر خوب است.
شهید محمد ناصر ناصری
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره بزرگداشت سرداران و 23000 شهید استانهای خراسان