۳۱/۰۶/۱۳۹۵
عوامل تاثيرگذار بر استجابت دعا
عوامل تاثيرگذار بر استجابت دعا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اسْمَعْ نِدَائِي إِذَا نَادَيْتُكَ وَ اسْمَعْ دُعَائِي إِذَا دَعَوْتُكَ وَ أَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ فَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ وَ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ»[۱]. بررسي امور تأثيرگذار بر استجابت دعا به طور کلي در معارفمان به دستوراتي برخورد مي کنيم كه از ناحيه اولياي خدا در باب دعا كردن صادر شده است و مي بينيم كه اين دستورات را در روابط گوناگون مطرح مي کنند[۲]. اولياء خدا در اين روايات اموري را در رابطه با دعا مطرح ميکنند که گويي بر روي دعا اثر دارند. اصل بحث من اين است […]
۳۱/۰۶/۱۳۹۵
عوامل تاخير استجابت دعا
عوامل تاخير استجابت دعا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اسْمَعْ نِدَائِي إِذَا نَادَيْتُكَ وَ اسْمَعْ دُعَائِي إِذَا دَعَوْتُكَ وَ أَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ فَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ وَ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ»[۱] ماه مبارک رمضان، ماه سير معنوي و به تعبير اهل معرفت، ماه سير إلي الله تعالي و دار ضيافت الله است و لذا در اين ماه به دو چيز سفارش شده است؛ يکي سفارش به قرآن نازل، يعني تلاوت قرآن است که از مصدر وحي و از ناحيه ربّ به سوي بندگان صادر شده است و ديگري دعا يا قرآن صاعد است که عبارت از اين است […]