۰۳/۰۷/۱۳۹۵
آثار ایمان- جلسۀ دهم
آثار ایمان- جلسۀ دهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع الأنبیاء والمرسلین وصلّ علی محمّد وآله الطاهرین، ولعن علی اعدائهم . از کسانی که حق بسیار عظیمی به فرهنگ پاک اسلام و مردم مؤمن دارد، که تجربه نشان داده خداوند مهربان، شخصیت او را و عظمت و هویت او را، حفظ کره و حفظ می کند، و هیچ خطری متوجه وجود مبارک او نیست، مرحوم علامۀ مجلسی ملا محمد باقر (رضوان الله تعالی علیه) است. من شنیده بودم عالم کم نظیر و بزرگ مرد جهان علم، علامه امینی صاحب کتاب کم نظیر الغدیر، که […]
۰۳/۰۷/۱۳۹۵
آثار ایمان- جلسۀ نهم
 آثار ایمان- جلسۀ نهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع الأنبیاء والمرسلین وصلّ علی محمّد وآله الطاهرین، ولعن علی اعدائهم . علت و فلسفۀ رسالت و نبوتشان را وجود مبارک پیغمبر اسلام(ص) در این جملۀ نورانی و ملکوتی و عرشی، بیان کردند: (بعثت لاتمم مکارم الأخلاق) من مبعوث به رسالت شدم، برای این که ارزش های اخلاقی را در شما کامل کنم. چرا نفرمودند خدا مرا مبعوث به رسالت کرد برای این که شما را در گردانۀ عبادت قرار دهم؟ اهل نماز شوید، اهل روزه شوید، اهل بندگی شوید. (لاتمم مکارم الأخلاق) برای چه؟ […]
۰۳/۰۷/۱۳۹۵
آثار ایمان- جلسۀ هشتم
 آثار ایمان- جلسۀ هشتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع الأنبیاء والمرسلین وصلّ علی محمّد وآله الطاهرین، ولعن علی اعدائهم . قرآن مجید سه داروی شفابخش معرفی می کند که شفا بخشی این سه دارو حتمی است. از یک دارو باید تعبیر کرد به داروی عام. از یک دارو هم باید تعبیر شود به داروی خاص و ویژه. و از داروی دیگر هم باید تعبیر شود به داروی خاصُّ الخاص، فوق ویژه. البته کلمۀ خاص و خاصُّ الخاص، ویژه و فوق ویژه، معنی اش این نیست که این دو داروی بعد، فقط شفابخش گروه […]
۰۳/۰۷/۱۳۹۵
آثار ایمان- جلسۀ هفتم
 آثار ایمان- جلسۀ هفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع الأنبیاء والمرسلین وصلّ علی محمّد وآله الطاهرین، ولعن علی اعدائهم . قرآن کریم شش فضای بسیار با عظمت و سودمند و مفید را برای انسان قرار داده و راه ورود به این شش فضا را هم، در ضمن بیان هرکدام، تعلیم داده است. فضای رحمت رحیمیۀ حق، فضای ماندگاری و ثبات اعمال انجام گرفته، فضای رشد و افزون شدن حرکات و کوشش های انسان، فضای فوز عظیم، فضای نشستن با همۀ پاکان تا جهان ابد، و فضای نور و روشنایی، و به تعبیر دیگر […]
۰۳/۰۷/۱۳۹۵
آثار ایمان- جلسۀ ششم
 آثار ایمان- جلسۀ ششم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع الأنبیاء والمرسلین وصلّ علی محمّد وآله الطاهرین، ولعن علی اعدائهم . همه می دانید در قرآن کریم و روایات و اخبار و دعاها منابع عظیم خیری، چون وجود مبارک حضرت حق، پیامبران و با اوصاف و صفات، امامان، و عقل و روح و نفس و بدن، مطرح است. این منابع خیر در خیمۀ حیات انسان با چه رشته ای و با چه حبلی، کنار یکدیگر قرار می گیرند و آثار باعظمتشان را به انسان منتقل می کنند؟ آن رشته چه حقیقتی است؟ که اگر […]
۰۳/۰۷/۱۳۹۵
آثار ایمان- جلسۀ پنجم
آثار ایمان- جلسۀ پنجم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع الأنبیاء والمرسلین وصلّ علی محمّد وآله الطاهرین، ولعن علی اعدائهم . شنیدید بنابر آیات کتاب خدا و روایات پرقیمتی که از وجود مبارک پیامبر اسلام و ائمۀ طاهرین در معتبرترین کتاب های شیعه نقل شده، ایمان به خدا دارای آثار کاملی و جامعی در زندگی انسان در دنیا و آخرت دارد. البته این ایمانی که دارای این آثار عظیم و پرقیمت است، ایمانی است که به توضیح قرآن کریم مرکب از معرفت و محبت و باور است. این ایمان، ایمان ذهنی و خالی نیست. […]
۰۳/۰۷/۱۳۹۵
آثار ایمان- جلسۀ چهارم
 آثار ایمان- جلسۀ چهارم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع الأنبیاء والمرسلین وصلّ علی محمّد وآله الطاهرین، ولعن علی اعدائهم . کلام در ایمان به وجود مبارک حضرت حق و آثار این ایمان بود. دو حقیقتی که تقریبا در سی جزء قرآن کریم مطرح است، ایمان و آثار ایمان. و در روایات و اخبار و دعاها و زیارت های معصومین مطرح است. طرح این دو حقیقت به این گستردگی نشان دهندۀ عظمت هر دو است. همۀ امتیازات امتیازداران تاریخ انسان مربوط به مردم مؤمن است. (یَرفَعُ اللهُ الَّذینَ آمَنوا) خدا اهل ایمان را رفعت […]
۰۳/۰۷/۱۳۹۵
آثار ایمان- جلسۀ اول
 آثار ایمان- جلسۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع الأنبیاء والمرسلین وصلّ علی محمّد وآله الطاهرین، ولعن علی اعدائهم . فرهنگ باعظمت حضرت حق که معلم و مبلّغ این فرهنگ در هنگام ظهور، وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن ، ترکیبی از سه حقیقت است. به فرموده ی امام صادق(ع) در یک حدیث مفصل و استوار، هر انسانی بهره مند از این سه حقیقت باشد اسلامش کامل است. به هر مقداری که مهجور از این سه حقیقت باشد اسلامش ناقص است. کامل به انداز ی کمال دینش از فیوضات وجود مقدس حضرت حق بهره […]