۱۴/۰۷/۱۳۹۵
علل واسباب هدايت خاصه۱
علل واسباب هدايت خاصه۱ اهميت ذکردر مراتب هدايت خاصه «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و يزيد الله الذين اهتدوا هدي و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير مردا»[۱]؛ موضوع اين جلسه عبارت است از علل و اسباب هدايت خاصه و اين خيلي مهم است. جلسات گذشته ما در اين مورد توضيح داديم که هدايت خاصه چي است امکان دارد که سراغ کسي بيايد از در امکان و وقوع و همه نظرها صحبت شد،چقدر خوب است که از زبان امام العارفين و امام الموحدين و سيد الاوصيا اميرالمومنين عليه الصلاه و السلام شروع کنيم. آقا يکبار علل و اسباب […]
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
نقش ترك گناهان در هدايت خاصه
نقش ترك گناهان در هدايت خاصه ترک گناه مقدمه هدايت خاصه جلسه گذشته گفتيم که اگر انسان مي خواهد هدايت خاصه پيدا کند بايد عيب هاي خودمان را به صورت ريشه اي پيدا کنيم و به فضل الهي در رفع آنها کوشش کنيم، چون اگر بنا شد ما ترک گناه نکنيم هدايت خاصه حاصل نمي شود؛ چرا نمي شود علت دارد اين است که ما اگر بنا شد گناه را ترک نکنيم و از طرفي مسلمان هستيم و بالاخره اعمال خير هم انجام مي دهيم اعمال خير از ما سر مي زند چون اين بحث ها بحث هاي مسلمان و […]
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
مراتب هدايت خاصه
مراتب هدايت خاصه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و يزيد الله الذين اهتدوا هدي و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير مردا»[۱]؛ جلسه گذشته عرض کردم که اين آيه هفتاد و شش از سوره مبارکه مريم است سلام الله عليها و قدري هم در مورد اين آيه مصدّع شديم. عرض کردم که هدايت دو قسم است هدايت عامه آن را قدري توضيح داديم و هدايت خاصه که مراتب دارد يعني يک در مخصوص به دل باز مي شود و آن بنده خدا هداياي معنوي از خدا دريافت مي کند که اين را مي گويند هدايت خاصه، حضور مقدس […]
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
علل واسباب هدايت خاصه۳
علل واسباب هدايت خاصه۳ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و يزيد الله الذين اهتدوا هدي و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير مردا»[۱]؛ در اين جلسه در مورد يکي از اسباب مهم حصول هدايت خاصه صحبت مي کنيم و آن عبارت است از ترک گناه. يکي از اسباب مهم هدايت خاصه ترک گناه است، اگر انسان گناه را ترک بکند مسلم قلب مورد نزول هدايت خاصه خواهد شد، منتها بايد در انواع گناه صحبت شود. انواع گناهان گناهان از ديدگاه هاي مختلف تقسيم بندي مي شوند از يک تقسيم بندي عرض مي کنم چون تقسيم بندي بستگي دارد […]
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
علل واسباب هدايت خاصه۲
علل واسباب هدايت خاصه۲ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و يزيد الله الذين اهتدوا هدي و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير مردا»[۱]؛ خوب عزيزان جلسه گذشته بحث کرديم در اين که چه چيزهايي باعث اين مي شود که انسان هدايت خاصه بيابد ابتدا گفتيم که يکي از اسباب قوي هدايت خاصه ذکر است و از اميرالمومنين سلام الله عليه براي شما نقل کرديم که مي فرمايد:« ان الله جعل الذکر جلائا للقلوب»[۲]؛ پس از اينکه شنوايي خود را از دست مي دهند به وسيله ذکر آن را باز مي يابند بعد از اينکه دل ها کور مي […]
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
تفاوت انسانهادرقبول هدايت خاصه
تفاوت انسانهادرقبول هدايت خاصه تفاوت انسان ها در فهم قرآن «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و يزيد الله الذين اهتدوا هدي و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير مردا»[۱]؛ مستحضر هستيد که اين آيه شريفه آيه هفتاد و شش از سوره مبارکه مريم است و قدري در مورد اين آيه خدمت عزيزان مصدّع شديم . از روايات استفاده مي کنيم در تفاوت افراد در قبول هدايت و در قبول هدايت خاصه که روايات نشان مي دهد درجات افراد را ، اما يک حديثي از مولا اميرالمومنين عليه الصلاه و السلام وارد شد که پروردگار عزوجل به خاطر وسعت […]
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
آشنايي با تفسير قرآن
آشنايي با تفسير قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس و بينات من الهدي و الفرقان[۱] موضوع صحبت ما ان شاء الله تفسير موضوعي قرآن است به اين معنا که سوره مشخصي را پيش مي گيريم که آن را تفسير کنيم بلکه آياتي را ان شاء الله انتخاب مي کنيم و آن آيه را مشخص مي کنيم که آيه کجاست و کدام سوره است و شماره آيه چند است و در مورد آن آيه صحبت مي کنيم .قرآن که درياست؛يعني بنده که سهل هستم حتي به يک دانشمند بزرگ و شخص بزرگي خداوند صد ها سال عمر بدهد […]