۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۱۴
“درس چهاردهم تمهیدات سخنرانی (۲) اهداف این درس: هدف از این درس، آشنایی با موارد ذیل می باشد: ۱٫ مسئله یابی، تعریف و هدف آن؛ ۲٫ تعیین زاویه دید؛ ۳٫ انواع محتوا و روشهای اجرایی، به لحاظ تأثیر گذاری بر مخاطب. اشاره در درس گذشته بیان شد که برای کاربردی شدن سخنرانی و غنی کردن آن، لازم است پیش از سخنرانی، در اموری تفکر و اندیشه کرد و اقداماتی را انجام داد که مجموعه این فعالیتهای فکری و عملی را تمهیدات سخنرانی نام نهادیم. چهار مورد از تمهیدات سخنرانی توضیح داده شد و اینک دو عنوان دیگر را بیان می […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۱۵
“درس پانزدهم :تمهیدات سخنرانی (۳) اهداف این درس: هدف از این درس آشنایی با موارد زیر است: ۱٫ انواع مطالعه برای تبلیغ و سخنرانی دینی؛ ۲٫ عناوین اجمالی برخی از تمهیدات سخنرانی؛ ۳٫ محورهای تست نهایی محتوا. هفتم. تهيه محتوا پس از مشخص كردن مخاطب، هدف، موضوع، عنوان، مسئله يابى و تعيين زاويه ديد، نوبت به تهيه محتواى سخنرانى با توجه به موارد و مراحل پيشين در تمهیدات مى رسد. براى تهيه محتوا بايد كتابها، مقالات و نوشته هاى مرتبط را مطالعه نمود. انواع مطالعه هر سخنران دينى صرف نظر از آشنايى با برخى علوم متداول حوزوى؛ مانند صرف، نحو، […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۱۳
“درس سيزدهم تمهيدات سخنراني (موارد ۳ و۴) اهداف اين درس ۱٫ آشنايي با دو مورد ديگر از تمهيدات سخنراني (موارد ۳ و۴)؛ ۲٫ شناخت اهميت و فوايد تعيين موضوع، و معيارهاي موضوع مناسب؛ ۳٫ پي بردن به اهميت، فوايد و ويژگيهاي عنوان مناسب در سخنراني؛ ۴٫ شناخت انواع عناوين. در درس پيش دو مورد از تمهيدات سخنراني، يعني؛ «مشخص كردن مخاطب» و «مشخص كردن هدف» را توضيح داديم. اينك دو مورد ديگر را در اين درس بيان مي كنيم. سوم: تعيين موضوع (محور) شايد برخى بر اين تصور باشند كه تعيين موضوع سخنرانى از پيش، لازم نيست و سخنران مذهبى […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۱۲
“درس دوازدهم تمهيدات سخنرانی اهداف این درس هدف از اين درس آشنائي با موارد ذيل مي باشد: ۱٫ تمهيدات سخنرانی و اهمیت توجه به آنها؛ ۲٫ انواع مخاطبان؛ ۳٫ معنا، اهمیت و معیارهای هدف سخنرانی و راههای تعیین آن؛ ۴٫ ارتباط هدف و موضوع سخنرانی. تمهيدات سخنرانى از امور شايسته و بلكه بايسته بيش از ايراد سخنراني، انديشه درباره هدف از سخنراني، موضوع آن، مطالب مورد نياز براي مطالعه، نوع مخاطب، مسائل و مشكلات مخاطب در خصوص موضوع مورد بحث، تأثير پذيري شنونده و … است. تفكر درباره مسائل فوق و آمادگى قبلى براى ايراد سخن، باعث مصونيت سخنران از […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۱۱
“درس یازدهم آشنایی با اسلوبهای تحریک احساس- اهداف این درس ۱٫آشنایی با اسلوبهای تحریک احساس؛ ۲٫ شناخت نکات کاربردی درباره مواد و اسلوبهای سخن. اسلوبهای تحریک احساس در درس گذشته با برخی اسلوبهای اقناع اندیشه آشنا شدیم. اکنون بعضی از اسالیب تحریک احساس را بررسی می كنیم. جهت برانگيختن احساس مخاطبان از اسلوبهاى ذيل مى توان استفاده كرد: ۱٫ داستانى در اسلوب داستانى، يك داستان به خوبى پرورانده مى شود و با بيان ظرافتهاى واقعه و گره زدن آنها با مخاطب و موضوع بحث، تحريك احساس در مخاطب ايجاد مى شود. خداوند متعال در قرآن کریم، این اسلوب را به […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۱۰
“درس دهم روش سخنراني ديني اهداف این درس ۱٫ آشنایی با تعریف اسالیب سخن؛ ۲٫ شناخت اجمالی اسلوبهای اقناع اندیشه و جایگاه آنها در سخنرانی دینی. اساليب سخن و كاربرد هر كدام چنان که پيش تر نیز بیان کردیم، اسلوب در لغت به معناي گونه، راه، شيوه، طريق، طرز، پايه واساس مقام و لحن و ما به الامتياز اثر آهنگ سازي با اثر آهنگ ساز ديگر[۱] آمده است. و منظور ما از اسلوب در سخنرانی، شاکله و هیئت محتوایی آن است. اگر سخنرانى را مجموعه اى متشكل از چند واحد سخن بدانيم، هر واحد از سخن مى تواند به صورتهاى […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۱۰
“درس نهم مواد سخنرانی اهداف این درس ۱٫ شناخت نمونه های دیگری از مواد سخنرانی و هدف و جایگاه استفاده از آنها؛ ۲٫ فراگیری روش جمع بندی مباحث در سخنرانی به اقتضای مواد سخن. در درس هشتم، پس از تقسيم مواد سخنراني به اشرف مواد و ساير مواد، بیان کردیم که سایر مواد سخنرانی به دو هدف، استفاده می شوند. هدف اول «توضيح و تبيين مفاهيم نظري و تطبيق آنها با واقعيات عيني» بود. گفتیم بدین منظور از موادی مثل: تاریخ، سیره بزرگان، حکایت، داستان، قصه و داستان واره می توان استفاده کرد. در این درس، ضمن بیان تفاوت داستان، […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۸
“درس هشتم محتوای سخنرانى اهداف این درس: ۱٫ شناخت تعریف سخن و اجزاي آن؛ ۲٫ آشنایی با اقسام مواد سخنرانی و تعریف هر قسم؛ ۳٫ پی بردن به ارزش و جایگاه استفاده از مواد مختلف در سخنرانی. جزء سخن، واحد سخن و سخنراني جزء سخن، بخشى از سخن است كه غالباً بيش از يك جمله يا عبارت است و براى افاده مقصود – به گونه اى كه بتوان نام يك سخن تمام بر آن اطلاق كرد – كافى نيست. نسبت جزء سخن به خود سخن، مانند نسبت كلمه به كلام است كه حتى اگر مركّب هم باشد، يك كلام محسوب […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۷
“درس هفتم سخنرانی مطلوب اهداف این درس: ۱٫ رسیدن به درک روشن تری از سخنرانی مطلوب؛ ۲٫ افزایش توان اجمالی برای نقد و بررسی سخنرانیها؛ ۳٫ شناخت برخی از شاخصهای سخنرانی مطلوب و نامطلوب. در درس پیش با وجوه مطلوبیت سخنرانی در دو حوزه «آگاهی و اندیشه مخاطب» و «احساسات و علایق مخاطب» آشنا شدیم. در این درس، پس از بیان وجوه مطلوبیت سخنرانی در حوزه «رفتار مخاطب»، برخی شاخصه های سخنرانی نامطلوب را توضیح می دهیم. ج) رفتار مخاطب سخنرانی مطلوب در حوزه رفتار و عملکرد مخاطب، دارای نشانه هایی است که برخی از آنها را بررسی مي كنيم. […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
روش سخنرانی دینی۶
“درس ششم شاخصهاى موفقيت سخنرانى اهداف این درس: ۱٫ رسيدن به درك روشن تري از سخنراني خوب و مطلوب؛ ۲٫ پيدا كردن توان اجمالي براي نقد و بررسي سخنرانيها؛ ۳٫ شناخت برخي شاخصهاي يك سخنراني مطلوب. شاخصهاي سخنراني مطلوب با تعریف سخنرانی دینی، بیان اهداف و تأثیرات آن و نیز توضیح برخی از انواع تقسیمات سخنرانی، آشنایی مختصري با این روش تبلیغی پیدا کردیم. در این درس تلاش می کنیم با بیان شاخصه های یک سخنرانی مطلوب، به درک روشن تری از سخنرانی خوب برسیم. همچنین شناخت شاخصهای سخنرانی مطلوب و پس از آن، شاخصهای سخنرانی نامطلوب به ما کمک […]