نزول الطاف در ماه رمضان

نزول الطاف در ماه رمضان

فيض عام خداوند در ماه رمضان
در ماه مبارک رمضان، افرادي که روزه مي گيرند و حتي افرادي که روزه نمي گيرند از برکات اين ماه استفاده مي کنند. يک فيض و لطف عامي عالم را فرا مي گيرد؛ حالا روزه دارها و نماز خوان ها از سفره خصوصي و خاصي پذيرايي مي شوند و عموم مردم، حتي عموم خلقت هم از سفره عام خداي متعال که رحمان و رحيم هست بهره مي برند و با اين رحمانيت خدا براي کافر و شقي و آدم هاي بد هم عنايتي مي شود. در اين ماه تحول خاصي در عالم هست؛ يعني عنايات الهي و رحمت معنوي ريزش دارد، منتهي به مومنين و خواص بيشتر لطف و عنايت مي شود.
پيامبرخدا صلي الله… مي فرمايند: «أيّها الناس انّ ابواب الجنان في هذا الشهر مفتّحة فاسألوا ربّكم ان لا يغلقها عليكم، و ابواب النّيران مغلقة فاسألوا ربّكم ان لا يفتحها عليكم، و الشياطين مغلولة فاسألوا ربكم الا يسلّطها عليكم»[۱] مردم! در ماه مبارک رمضان درهاي بهشت به سوي شما باز شده است؛ از خدا بخواهيد که اين درهاي بهشت هيچ وقت به روي شما بسته نشود. درهاي بهشت چيست؟ درهاي بهشت يعني صفات خوب، اعمال خوب، کارهاي خوبي که در اين ماه موفق شديم انجام بدهيم؛ انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه بدهيم.
خيلي ها در ماه مبارک رمضان با نماز جماعت و مسجد آشنا شدند، در جلسات و دعاها شرکت کردند، بداخلاقي نکردند، پيمان بستند که با خلق خدا، با خانواده و اطرافيانشان مهربان باشند. کسي که مي تواند يک ماه عصباني نشود، بعد يک ماه هم مي تواند؛ يعني در بهشت به رويش باز شده، اين راه را بايد ادامه بدهد. گاهي در اين ماه رفيق خوب پيدا مي کنيد؛ قدرش را بدانيد، رفاقت را ادامه بدهيد؛ يکي از راه هاي مهم بهشت رفيق خوب است. در جلسات دعا و قرآن شرکت کنيد؛ حالا هر شب نشد هفته اي يکبار، هر چند روز يکبار شرکت کنيد. کسي که در ماه مبارک رمضان با فاميلش آشتي کرده، صله رحم کرده، مثل اين که با خدا آشتي کرده است؛ چون اگر کسي با فاميلش قهر بکند، خدا هم رحمتش را قطع مي کند. کسي که در ماه مبارک رمضان با فاميلش آشتي کند، خدا او را به رحمت خودش وصل مي کند.
پيامبر خدا در فراز ديگر خطبه شعبانيه فرمودند: «و ابواب النّيران مغلقة فاسألوا ربّكم ان لا يفتحها عليكم» در اين ماه درهاي جهنم به روي شما بسته شده، از خداي متعال بخواهيد که اين درها هميشه بسته باشد و درهاي جهنم ديگر هيچ وقت باز نشود. درهاي جهنم يعني گناهان، بدي ها، رفقاي بد، جلسات بد و امثال اينها. احياناً انسان آلودگي هايي داشته که در اين ماه توبه کرده و از بدي ها فاصله گرفته است. از خدا بخواهيد و کمک بگيريد که درهاي جهنم بسته بشوند و تا سال آينده براي ما هيچ وقت باز نشوند.
در فراز سوم فرمودند: «و الشياطين مغلولة فاسألوا ربكم الا يسلّطها عليكم.» شيطان ها در اين ماه در غل و زنجيرند، از خداي متعال بخواهيد که شيطان هيچ وقت بر شما مسلط نشود. چون کاربرد شيطان در ماه مبارک رمضان خيلي کم است؛ حتي نيروي انتظامي آمار داده که در ايام ماه مبارک رمضان فساد، ظلم، تعدي، خيانت خيلي کم مي شود. شياطين انسي و جني در غل و زنجيرند؛ يعني افرادي که به ما هجوم مي آورند و وسوسه مي کنند، چه شيطان دروني و چه شيطان بيروني، کاربردشان در ماه مبارک رمضان کم است. اين پاکيزگي و نورانيتي را که خداي متعال در ماه مبارک رمضان براي ما مرحمت فرمود، از حالات و روحيات خوش که قطعا در درونمان قرار گرفته، براي هميشه نگه داريم.

نزول الطاف خداوند در عيد فطر
خداي متعال در پايان ماه مبارک رمضان، عيد فطر را قرار داده و اين هم سنتي است براي اعطاء خداوند به بندگانش؛ اگر خدا نمي خواست عيدي بدهد، نمي خواست لطف وعنايت بکند، چرا آخر ماه عيد قرار داده است؟ روايت داريم که در هر روز ماه رمضان خدا يک ميليون نفر از آتش جهنم نجات مي دهد؛ اما شب آخر ماه و عيد فطر به تعداد کل ماه آدم از آتش جهنم آزاد مي کند.
خداي متعال بعد از يک ماه مهماني يک عيدي ويژه و يک جشن ويژه قرار داده و چه دستور زيبايي که روز عيد فطر بايد همه افطار بکنيم و واجب است که روزه نگيريم و مقداري از مالمان را کفاره بدهيم که کفاره اش هم جزء واجبات خيلي مهم است، غسل بکنيم و بعد برويم در زير آسمان نماز بخوانيم. تنها نمازي که پنج قنوت دارد، نماز عيد فطر است. دو رکعت نماز دسته جمعي زير آسمان بعد از يک ماه روزه گرفتن و نيايش و دعا و تضرع، همه اش لطف و عنايت خاص خداست. بايد دسته جمعي برويم زير آسمان و در قنوت نماز عيد دعا بکنيم که خدايا! امروز را براي مسلمين عيد قرار دادي و در آن شرافت و فضيلت نهادي؛ اگر خدا نمي خواست لطف بکند، نمي خواست عنايت بکند، در دعا را به روي ما مي بست و اين عيد را قرار نمي داد؛ «جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدا»[۲]
اگر پدري مي گويد عيد است و جشن تولد مي گيرد، مي خواهد کادو و عيدي بدهد، مي خواهد هديه بدهد و لطف کند، مي خواهد شادي و سرور ايجاد کند؛ خداي بزرگي که اين عيد را براي پيامبر و اهل بيت و مسلمين قرار داده، مي خواهد لطف و عنايتش را در حد اعلا و نهايت به سر بندگانش بريزد.
چه چيزهاي خوبي در قنوت از خداي متعال مي خواهيم! بنده دعايي به اين جامعي و کاملي نديدم؛ بعد از اين که ستايش و مدح و ثنا مي کنيم، مي گوييم: «اللَّهُمَّ [أَنْتَ أَهْلُ ] أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ»[۳]؛ يکي از وسايل اجابت دعا، مدح و ستايش و ثناي خداست که رحمت او را ريزان مي کند. بعد مي گوييم: «أَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ»[۴] خدايا هر خيري که به پيامبر و آل محمد مرحمت کردي، به ما هم مرحمت فرما؛ «وَ أَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ»[۵] خدايا هر سوء و بدي که از پيامبر و آلش دور کردي، از ما هم دور بفرما. يعني از همان سرچشمه اي که بهترين خلقت (۱۴معصوم) از آن مي آشامند و مي نوشند، به ما هم بنوشان.
پيامبرخدا مي فرمايد: «أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي»[۶] من پيش پروردگارم شب را به صبح مي کنم، از من پذيرايي مي کند (پذيراي هاي معنوي). بعد مي گوييم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ»[۷] به هر خير و خوبي که خوبان عالم در طول قرون متمادي از تو خواستند، همه آن خيرها را از تو مي خواهيم و از هر شر و بدي که همه خوبان عالم به تو پناه بردند، ما هم به تو پناه مي بريم.
مسلماً در خود عيد و اعمال آن و دعاهاي قنوتش، الطاف و عنايات خاصي هست؛ لذا غسل روز عيد فطر، زيارت امام حسين عليه السلام، نماز عيد و دعا کردن براي ديگران را فراموش نکنيم و به ياد فقراء و مستضعفان باشيم.

حجةالاسلام والمسلمين فرحزاد
[۱] سيدبن طاووس/ الإقبال بالأعمال الحسنة/ ج۱/ ص : ۲۳٫
[۲] شيخ عباس قمي/ مفاتيح الجنان/۱/ ص : ۲۴۵٫
[۳] همان
[۴] شيخ کليني/ الكافي/ ج۲/ ص:۵۲۲٫
[۵] همان
[۶] مجلسي/ بحارالأنوار/ ج۶/ ص:۲۰۲٫
[۷] شيخ عباس قمي/ مفاتيح الجنان/ ۱/ ص : ۲۴۵٫