قرض الحسنه – خاطره شماره ۲

توی گردان صندوق قرض الحسنه راه انداخته بود. کسانی را هم که بنیه مالی ضعیفی داشتند، مخفیانه، ، شناسایی می کرد و دست شان را می گرفت، استاد این کارها بود.
يادگاران، جلد ۲۱ كتاب شهيد حسن رضوان خواه ، ص ۶۱