قرض الحسنه – خاطره شماره ۱۱

به زندگی شخصی دانشجوهایش به شدت اهمیت می داد. دوستی داشتم که موقع ازدواج،به مشکل مالی برخورد. استاد کمکش کرد تا زندگی‌اش را شروع کند. گفته بود هر وقت داشتی،برگردان. آن بنده خدا هم ماهیانه مبلغی را برمی‌گرداند.
شهید دکتر مجید شهریاری
کتاب شهید علم، جلد اول، ص۱۵