ایثار – خاطره شماره ۱۳۶

در مورخه ۲۸ /۸ / ۶۲ شهید سید یونس حسینی به عنوان فرمانده گروهان مسلم بن عقیل، گردان امام حسین (ع) معرفی شدند و با همین مسئولیت در مرحله سوم عملیات والفجر ۴ شرکت کردند که این شب مصادف بود با اربعین سالار شهیدان اباعبدا… الحسین (ع) و همین که وارد عملیات شدند در کمین دشمن افتادند و از تمامی گروهان به جز چند نفری بقیه ما کشته شدند یا به اسارت در آمدند. و چند نکته ای را از زبان یکی از همرزمان شهید به نام شهید صفاری شنیدیم که می گفت: چون صبح به مقر برگشتم سید یونس را ندیدم، جویای حالش شدم با اینکه یکی از امداد گران را دیدم و پرسیدم: سید یونس چه شد ؟ تنها جوابی که به من داد این بود که از ناحیه دست زخمی شده بود و من زخمش را بستم و می خواستم نام برده را برگردانم به عقب که جواب داد، برو کسانی را برگردان که قادر به برگشتن نیستند و من هنوز قادرم که خود برگردم. دیگر من او را ندیدم که چه شد و کسی از زنده بودن وکشته شدن ایشان اطلاعی نداشت تا اینکه بعد از مدت ده سال که به عنوان مفقود الاثر نام برده را یاد می نمودیم در مورخه ۷۲/۸/۱۱ یک پیکر استخوانی و یک عدد پلاک برای ما آوردند که طبق رسومات عالی به خاک سپردیم.
شهید سیدیونس‌ حسینی‌
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و ۲۳۰۰۰شهید استانهای خراسان