ایثار – خاطره شماره ۱۳۵

شب قبل از شهادت ایشان شبها نمی خوابید و مشغول خاکریز زدن بود و همچنین تمام شب مشغول دعا و نیایش بود و شب ۲۶ /۱۰ / ۶۵ بعد از غسل شهادت هنگامی که مشغول خاکریز زدن بود مورد اصابت ترکش خمپاره قرار می گیرد و به آرزوی دیرینه خود می رسد.
شهید سیدصادق‌ حسین‌پور
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و ۲۳۰۰۰شهید استانهای خراسان