ایثار – خاطره شماره ۱۳۳

در عملیات طریق‌القدس زمانی که تقریباً خط تثبیت شده بود و نیروها می‌خواستند سنگر برای خودشان در تنگه‌ی چزابه بزنند آتش زیادی ریخته می‌شد ما دو سه نفر بودیم رفتیم آنجا دیدن آقای حسین مسئوول مخابرات چزابه که آقای حسین‌پور هم همراهمان بود وقتی ما آنجا رسیدیم کارمان مخابراتی بود ولی آقای حسین‌پور چون دید نیروهای کم هستند نیروهایی که در خط بودند بخشی به دنبال این بودند که دشمن را مشغول کنند آن برادرانی که می‌خواستند سنگر بکنند تعدادشان کم بود ایشان آنجا احساس مسئوولیت کرد و کار مخابرات را بر اردو ۳ ساعتی رها کرد رفت به کمک نیروهایی که پیاده بودند و سنگر می‌زدند در طی یکی دو ساعتی که ما بودیم ۸ نفر از برادران که سنگر می‌زدند شهید شدند.
شهید علی‌اکبر حسین ‌پوربرزشی‌
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و ۲۳۰۰۰شهید استانهای خراسان