اعتقاد به معاد – خاطره شماره ۸

یک روز جمعه، بعد از ظهر بیرون رفته بودم وقتی برگشتم دیدم که چهره شهید فایده خیلی برافروخته، و چشمهایشان هم قرمز شده بود. گفتم: گریه می کردید قیافه تان خیلی تغییر کرده و سرخ شده اید. کتاب گناهان کبیرة آیت الله دستغیب بود- گفتند: این کتاب را خواندم. اینطور که در کتاب بیان شده اگر خواسته باشد با ما آیندگانش از طریق عدلش رفتار کند، جهنم سوزان تنها جایگاه من است. باید همیشه از خدا بخواهیم که با لطف و رحمتش با ما رفتار کند والا کلاه ما پس معرکه است.
شهید محمدحسن‌ فایده‌
منبع: اطلاعات دريافتي از كنگره سرداران و ۳۲۰۰۰ شهيد استانهاي خراسان