اعتقاد به معاد – خاطره شماره ۷

یک شب با آقای غلام پور به کارخانه ی آجر نسوزی که در جاده ی وکیل آباد بود رفتیم. وقتی به اطراف کوره ها رفتیم ایشان گفت: انسان از دور طاقت تحمل این آتش را ندارد، پس آتش جهنم چگونه خواهد بود.
شهید حبیب‌اله‌ غلامپور هفت‌آسیا
منبع: اطلاعات دريافتي از كنگره سرداران و ۳۲۰۰۰ شهيد استانهاي خراسان